teal2.jpg

Välkommen!

Välkommen till oss på förskolan Äventyret i Färila. Vi är en fristående förskola som startade upp vår verksamhet augusti 2013. Vi har stora luftiga lokaler och en härligt kuperad gård.

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat där vi ser olikheter som ett viktigt värde. Lyssnande, dokumentation och reflektion är viktiga byggstenar och att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter.

Att barn har hundra språk är ett vedertaget förhållningssätt, och med hundra språk menar vi att alla barn är olika och behöver många variationer och erbjudande möjligheter till kommunikation och dialog. Därför använder vi ofta material som fungerar att användas på många olika sätt och som öppnar möjligheten för barnen att vrida och vända på sina tankar och teorier. Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten.

Läroplanen finns med i allt vi gör.

Det vi också lägger stor vikt vid är maten och vad vi äter. Vi lagar all mat själva till stor del ekologisk, KRAV och närodlad. Maten vävs även in i alla projektarbeten.

huset.JPG
blue.jpg

Pedagogiken

Reggio Emilia är en stad i norra Italien där dom under de senaste femtio åren har utvecklat sina tankar om barn och lärande.

Att arbeta enligt Reggio Emilia pedagogiken handlar om att man tror på det kompetenta barnet – Barnet som besitter många kompetenser och stora möjligheter. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet.

Den vuxne ska var där som ett stöd till barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper. Barnet stöttas att självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera och söka svar på sina frågeställningar. Genom att pröva sina idéer tillsammans med andra utvecklas deras fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra.

Pedagogerna finns ständigt i barnets närhet för att prata med, lyssna till, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling.

En bärande idé är att utveckla barnets alla uttrycksmöjligheter.

Temainriktat arbetssätt och dokumentation:

Tema och projekt kan komma både från barn och vuxnas tankar och teorier. När vi startar ett tema/projekt vet vi aldrig vilken väg det kan ta. Allting beror på barnens intresse, vad som känns mest fascinerande och lustfyllt för tillfället.

Därför kan ett tema/ projekt variera i tid och innehåll. Vi strävar efter att fånga upp barnens tankar och idéer på ett respektfullt sätt genom att dokumentera och ställa motfrågor, som hjälper barnen att komma vidare.

 

Genom att observera, dokumentera och reflektera med barnen och med varandra stöds lärprocessen och nya tankar föds.

Vi strävar efter att arbeta med barnen i mindre grupper. Våra förhoppningar är att det skapas goda relationer mellan barn-barn och mellan barn-vuxna. I en mindre grupp kommer barnen lättare till tals och vi kan lyssna på vad barnen egentligen säger. I tema/projekt använder vi oss av olika språk och uttryckssätt. Bland annat:

·         Bild och form

·         Tal och skriftspråk

·         Kroppsspråk

·         Dans, drama och teater

·         Sång och musik

·         Teknologi

blue.jpg

Måltiden

Vi använder oss till stor del av KRAV märkta, ekologiska, närodlade och närproducerade livsmedel när vi lagar mat på förskolan. Allt bröd bakas på förskolan ofta med surdeg och ekologiskt mjöl. Maten lagas från grunden. Nötkött och potatis köper vi från Björs i Järvsö.

Att äta ska vara en trevlig stund på dagen där barnen oftast kan välja egna sittplatser, mötas och samtala om det som känns mest intressant. Vi strävar efter att ge barnen:

·         En positiv inställning till mat

·         Ökad medvetenhet om matens innehåll och betydelse

·         Möjlighet att känna doft av mat och bröd som ökar aptiten

·         Nyfikenhet på mat

·         En bra matkultur/bordsskick                                              

Barnen tar inte med sig något att äta eller att bjuda på från hemmet till förskolan med tanke på allergier/överkänslighet hos barn och personal.

Vi har tagit till oss av debatten kring barns ökade sockerintag. Våra kalas innehåller därför andra alternativ.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra mat i förskolan.

testbg4.jpg

Personalen

bgmap.jpg

Kontaktinformation

Vikstensvägen 21
820 41 Färila

Öppettider 6.15- 17.30

Tel: 0651-30 08 90

Mobil: 070 508 06 36

aventyretfarila@gmail.com